fredag, juli 17, 2009

Virushysteri

Det krävs så lite för att folk ska råka i hysteri, i synnerhet när det rör sig om sjukdomar. Politikers roll brukar ofta vara att försöka dämpa hysterier när de uppkommer, men när det gäller influensaviruset H1N1 verkar det som om de är minst lika tokiga själva. Alla ska vaccineras! Kosta vad det kosta vill! Trots att vaccinet är långt ifrån heleffektivt, och biverkningarna inte är klarlagda, och att H1N1 egentligen inte har en högre dödlighet än vilken jävla influensa som helst.

Vart tog förnuftet vägen? Måttfullheten? Ansvaret? Är det verkligen ingen som ifrågasätter om det verkligen behövs massvaccinering av hela befolkningen (vilket även det är osannolikt; man kan aldrig få hela befolkningen att vaccinera sig, i synnerhet inte om det är avgiftsbelagt, vilket verkar vara möjligt på många håll.)

Men så är det visst: blåser medierna upp en storm, sveps alla med, både politiker och gemene man.