lördag, november 21, 2009

Reflektioner kring arbetsmarknaden

Under min tid som arbetssökande har jag fått vissa insikter i hur arbetsmarknaden (inte) fungerar. Det som har slagit mig allra mest är att det absolut vanligaste resultatet av alla möjligheter är helt uteblivit svar. Nej-svaren jag fått har faktiskt varit i minoritet jämfört med att aldrig höra något överhuvudtaget. Jag kan visserligen förstå att det kan vara svårt för vissa företag att kunna ge besked till alla sökande när det är 300-400 sökande på en tjänst, men det har inte bara varit för jobbansökningar. Många gånger har det hänt nu att jag varit aktuell för praktikplatser eller fått höra om möjliga jobböppningar som jag skulle "fixas in" på, för att sedan uppleva att inget händer. Jag har fått höra att ärendet kommer bort nånstans, eller att folk väntar på besked från andra, men i slutändan rinner det alltid ut i sanden.

Detta är givetvis rätt frustrerande, men jag frågar mig också varför det alltid blir så. Det bästa svar jag kommit fram till är att folk helt enkelt inte har tid. Alla har så mycket att göra att ingenting blir gjort. I korthet innebär det hela att jag inte kan få arbete eftersom de som jobbar har för mycket arbete. Ironiskt värre.

Om det nu är så, måste man fråga sig varför det har blivit så. Kan det vara för att det är så satans dyrt och krångligt att anställa folk, att arbetsgivare hellre överbelastar dem anställda de redan har?

Samtidigt har Arbetsförmedlingen startat en sajt som heter Stafetten, som ska uppmärksamma faktumet att det är många äldre som går i pension nu snart, och det finns inte tillräckligt med ung kompetens för att ersätta dem. Tro fan det. Arbetsgivarna överlag verkar allmänt motvilliga att anställa ungdomar (eller nytt folk överhuvudtaget). Under nästa högkonjunktur, när folk börjar gå i pension, kommer de stå där med byxorna nere för att de inte började träna unga ersättare tidigare. LAS är inte direkt hjälpsamt i detta heller.

Man kan bli nedslagen för mindre. Den borgerliga regeringen har gjort en del för att uppmuntra nyanställningar, men det behövs mycket mer. Det största problemet verkar vara att det överlag krävs en mentalitetsändring hos landets fack och arbetsgivare. Annars kommer vi i framtiden att få en hög arbetslöshet och skriande arbetarbrist samtidigt.

fredag, november 06, 2009

Verklighetens "House"

En flicka i Australien som diagnosticerats med den vanligtvis dödliga sjukdomen MoCD (molybden cofactor deficiency) har nu blivit en världsnyhet genom att tillfriskna med hjälp av mediciner som dittills bara prövats på möss. Barnets läkare bestämde i samråd med föräldrarna att ge barnet det experimentella medlet, varpå hon tillfrisknade. All heder åt den modige läkaren, och man får bara hoppas att barnets tillstånd inte förvärras igen eller drabbas av biverkningar.

Samtidigt blir man lite less när man hör ett uttalande som från en professor på Läkemedelsverket här i Sverige:

"Jag har väldigt svårt att se att någonting sådant skulle få officiellt tillstånd här."


Nä, givetvis. I vårt överbyråkratiserade PK-land är det bättre att låta barnet dö än att använda något "oprövat". Vad befarar folk, att barnet kanske dör aningen fortare än det annars hade gjort? Jaja, även om det var tillåtet skulle nog barnet ändå hinna dö i väntan på tillstånd från domstolen...

torsdag, november 05, 2009

Fox "News"

Det verkar som om President Obama, trots sitt vallöfte, gett sig in i ytterligare ett krig, mot den så kallade nyhetskanalen Fox News. För de som inte känner till kanalen så väl, överlämnar jag till Jon Stewart:

The Daily Show With Jon StewartMon - Thurs 11p / 10c
For Fox Sake!
www.thedailyshow.com
Daily Show
Full Episodes
Political HumorHealth Care Crisis

tisdag, november 03, 2009

Lägre lön bättre än ingen alls

Idag var det ett par artiklar i Aftonbladet där Centern och Niklas Wykman förespråkar lägre ingångslöner för unga som ska in på arbetsmarknaden. Ett vettigt förslag, tycker jag. En lägre lön är bättre än ingen alls, och man får den där livsviktiga arbetslivserfarenheten som man kan ta sig vidare in i arbetsmarknaden med. Givetvis är dock Vänstern emot detta. Deras förslag för att hjälpa arbetslösa unga är bland annat att skapa "bättre möjligheter att få fast jobb" (hur detta ska göras är oklart). Det är intressant att de kan vara så emot "lönedumpning" samtidigt som deras egna förslag gör att alla kommer att tjäna betydligt mindre på grund av höjda skatter.

Det är skönt att äntligen se några förslag på konkreta åtgärder mot ungdomsarbetslösheten som inte är rent fluff eller bara mera utbildning.