fredag, november 06, 2009

Verklighetens "House"

En flicka i Australien som diagnosticerats med den vanligtvis dödliga sjukdomen MoCD (molybden cofactor deficiency) har nu blivit en världsnyhet genom att tillfriskna med hjälp av mediciner som dittills bara prövats på möss. Barnets läkare bestämde i samråd med föräldrarna att ge barnet det experimentella medlet, varpå hon tillfrisknade. All heder åt den modige läkaren, och man får bara hoppas att barnets tillstånd inte förvärras igen eller drabbas av biverkningar.

Samtidigt blir man lite less när man hör ett uttalande som från en professor på Läkemedelsverket här i Sverige:

"Jag har väldigt svårt att se att någonting sådant skulle få officiellt tillstånd här."


Nä, givetvis. I vårt överbyråkratiserade PK-land är det bättre att låta barnet dö än att använda något "oprövat". Vad befarar folk, att barnet kanske dör aningen fortare än det annars hade gjort? Jaja, även om det var tillåtet skulle nog barnet ändå hinna dö i väntan på tillstånd från domstolen...

Inga kommentarer: