tisdag, oktober 02, 2012

Kanske snart ett minne blott

I Östran finnes en artikel om mitt gamla gymnasie, Korrespondensgymnasiet i Torsås, och hur det tack vare kommande lagstiftning hotas av nedläggning. Skulle skolan försvinna vore det mycket synd, då Korr är mycket speciell ur utbildningssynpunkt. När jag gick där många år sedan var det lektioner 4 dagar i veckan, med mycket fokus på självstudier. Under 6 veckor i andra och tredje året åkte dessutom hela klassen ner till Malmö för preparandkurser och tentor. Arbetssättet, med mycket egenarbete och betyg som avgörs av sluttentor, var effektivt och väldigt väl förberedande för framtida högskolestudier.

Gymnasieutbudet mår bra om det finns många olika alternativ och metoder. Jag hoppas innerligen att Korr får vara kvar och inte försvinner ner i likriktningens avgrund.

Inga kommentarer: