söndag, december 16, 2007

Cyniska Söndag: Miljöhysteri

Efter mycket förhandlingar har äntligen klimatmötet på Bali nått en överenskommelse. Överallt ser vi maningar att sänka vår energiförbrukning, använda miljövänliga bränslen, och köpa ekologisk mat. Och folk hakar på trenderna som berusade square-dansare.

Först och främst, jag förnekar inte att mänskligheten har påverkat jordens klimat till det (för det mesta) sämre. Skogsskövling, övergödning, förorening och andra effekter har vi spridit vilt omkring oss med störst tanke på vår egen vällevnad snanare än för naturens bästa. Att global uppvärmning sker betvivlar inte jag, ej heller att det åtminstone delvis beror på mänsklig aktivitet (fast det är omöjligt att objektivt bedöma hur stor den delen är).

MEN!

Människor verkar ha svårt att bedöma på ett sakligt sätt vilka förändringar som vore lämpliga för att förbättra situationen. På sistone har det till exempel dykt upp några intressanta artiklar om etanolbilar. Dessa "miljöbilar" har på senare år blivit en sorts samvetsmässig livlina som miljömedvetna klamrat sig fast vid likt galna föräldrar på den sista trendleksaken i affären dagen innan julafton. Visst, det är förnyelsebar energi, men vad de flesta inte verkar tänka på är att det är extremt resurskrävande att producera etanol. Det betyder mer skogsskövling och att folk som vanligtvis producerar mat i fattiga länder producerar spannmål till etanoltillverkning i stället för att det är mer lönsamt. På liknande sätt blir det allt fler som börjar köpa "miljömärkta" varor, som visserligen kanske minskar förbrukningen av pesticider och dylikt, men också att skörderna blir mindre och att mer resurser krävs för att producera mindre mängder mat.

Att komma på nya miljövänligare tekniker är bra, men det krävs också att man inte hakar på varenda nya trend som kommer utan att tänka alls på dem mer långsiktiga konsekvenserna. I slutändan kanske man gör mer skada än nytta, bara för att man vill stilla sitt dåliga samvete.

Inga kommentarer: