tisdag, oktober 30, 2007

Kan inte kärnämnen förpassas till historien?

När Jan Björklund blev utbildningsminister hoppades jag att han skulle göra av med vissa av dem mer idiotiska inslagen i svenska skolan. Kärnämnen är ett av dessa inslag som jag tycker inte hörde hemma i en skolform som annars är frivillig och präglas av individens val. Tanken att vissa ämnen ska ha en särställning, till och med i yrkesförberedande program, är rätt absurd. Att dessa livsviktiga ämnen innehåller bl a religionskunskap och estetisk verksamhet gör det bara ännu larvigare. Min förhoppning var att vi skulle slippa detta ok i och med den nya regeringen.

Men nej. Inte bara ska kärnämnen vara kvar, nu ska dessutom historia bli ett av dem. Inte nog med att det blir ännu ett teoretiskt ämne som eleverna ska lära sig vare sig de har nytta av det eller inte, men så ska det vara just historia, som är ett av dem mest subjektiva ämnen som finns.

"Men det är väl bra att ungarna lär sig historia!" säger säkert många. Problemet med historia är bara att samma händelser kan beskrivas på så många olika sätt, beroende på vem som berättar. Det finns anklaganden exempelvis om att svenska läroböcker är präglade av socialdemokratin. Det finns ingen historia som är "korrekt" eftersom det är omöjligt att veta all information om en viss händelse. Vinklingar och förenklingar kommer alltid att förvrida bilden av vad som egentligen hände.

De elever som verkligen vill läsa historia ska naturligtvis få göra det, precis som andra gymnasieämnen, men tvinga inte på det på elever som ändå bara kommer att glömma bort rubbet så fort de fått godkänt i ämnet.

Bort med kärnämnen, och låt gymnasieelever lära sig det som faktiskt är relevant för programmen de läser!

Inga kommentarer: