tisdag, maj 06, 2008

The only thing we have to fear is fear itself

(Det här ämnet har jag visserligen diskuterat en gång tidigare, men den här sortens dumheter tål att kommenteras upprepade gånger.)

Massmedierna fortsätter att fullfölja sin förmodade funktion att hålla folket i ett vagt stadium av perpetuellt fruktan genom att återigen belysa risken för tumörer från mobilstrålning. Den senaste rapporten visar att mobilstrålning fördubblar risken att utveckla en tumör. Ve och fasa.

Det låter ju onekligen allvarligt, men en snabb koll visar att incidensen av hjärntumörer i Sverige är ca 1200 per år, en siffra som f ö inkluderar godartade tumörer. Det innebär att risken för en medelsvensk att få en tumörväxt i centrala nervsystemet ett givet år är ca 1/7500. Rapporten ovan visar alltså att en person som använder en mobiltelefon motsvarande en dryg timme varje dag i 10 år har en chans på ca 3750 att drabbas.

Sedd i det här ljuset är plötsligt den här larmrapporten inte riktigt lika larmig längre, och påståendet "mobilen ger cancer" som det står i ingressen till artikeln är som vanligt en grovt förenklad och missvisande feltolkning.

Jag har lite svårt att förstå det här korståget som verkar bedrivas mot mobiltelefoner. Precis som bilar medför de vissa risker, men nyttan de ger är större än riskerna (sen kan man prata om kombinationen bilar och mobiler, men det är ett annat ämne). Och är man riktigt orolig så kan man väl bara använda handsfree.

3 kommentarer:

Dr Hans sa...

Har någon på Aftonbladet läst artikeln eller fått någon som kan läsa den? Skulle inte tro det. Plockade upp den och kollade lite på den:
Híttade ingen kommentarlista i AB så jag postade det här istället hoppas det går bra? Håller helt med dig för övrigt:

För det första så är det en litteraturstudie på tidigare artiklar så inga nya experiment.

Korta versionen=Enligt deras egna resultat (men inte deras slutsatser...) så är det ingen skillnad utom i ett fall (då baserat på deras egen undersökning för de andra de tar upp stödjer inte detta) och där är den absoluta risken att just du får cancer grund av ditt mobilanvändande mindre än ett tiodels promille (Risk för menigiom 14,3 vs 13,1/100000 svenskar). Dessutom så har just den cancerformen överlevnadssiffror på mer än 90% eftersom den upptäcks tidigt, sprider sig sällan och går oftast att operera bort. MAO än så länge så finns det inget som tyder på att mobiltelefonanvändande är farligt annat att man kör i diket som är attans så mycket vanligare.

Långa versionen: Om man går in och tittar på resultaten som de själva redovisar så är CI 95% (konfidensintervallet där det är 95% sannolikhet att det riktiga resultatet ligger) runt 1 för Oddskvoten (OR). OR 1 innebär ingen skillnad med eller utan påverkan (mobiltelefon). I korthet risken för cancer är inte 2ggr som det står i AB för det är medlet av deras stora variation utom i ett fall ingen skillnad (1.1 ggr i undantaget dvs 10% större chans att få en cancer som 1,3 av 10000 får). För alla former av cancer så är det enligt deras egna resultat samma risk med eller utan mobiltelefon. Undantagsfallet är dessutom meningiom (hjärntumör) som har en MYCKET god prognos normalt sett. Intressant dessutom att just mengiomen INTE har något samband enligt dem med vilken sida man använt telefonen i deras studier...

Finns massor att anmärka på men bara genom att titta på, jag upprepar, deras EGNA resultat så är det ingen statistisk skillnad.


Studierna är ett myller av stora variationer med små patientgrupper. Mild och Hardell är redan ryktbara som alarmister men man skulle ju önska att AB kunde kolla upp detta istället för att sälja lösnummer med att hetsa upp folk i onödan.

Bex sa...

Tack för det utförliga klargörandet. Jag själv har ingen enkel tillgång till vetenskapliga tidskrifter längre så jag kunde inte kolla den, och då är det intressant att höra detaljerna. I regel ska man nog alltid vara uppmärksam när det är "forskningsrapporter" av mer alarmerande slag i massmedierna. Kombinationen skamlöst anslagsfiskande forskare och okunniga journalister ger ofta bedrägliga artiklar.

Anonym sa...

Bex, du kan lätt kolla upp det själv. Gå direkt på PubMed.

http://pubmed.gov

Artiklarna 17409179 och 18425337. De visar dessutom att Hardell och Mild fortfarande kör med fallkontrollstudier, eller som i det här fallet: metaanalys av fallkontrollstudier.

De har fått högvis med skit tidigare för att de använder den metoden:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_65306.svd

Så häng i bara. Granskning tar direkt udden ur de här bluff-forskarna. Sprid informationen varhelst du kan.